Zaujímavé výukové materiály


Našiel som zaujímavé materiály, ktoré za európske peniaze vytvorili na českých univerzitách. Je to voľne dostupné, každý si iste nájde to svoje, plejáda matematických predmetov široko presahuje náš rozsah.  Určite by stálo za úvahu, či by sa aj nám nezišlo niečo podobné vytvoriť. Veľa vecí je tam spracovaných veľmi dobre, ale niektoré by sme hádam vedeli aj lepšie. A ešte sľúbený link - http://mi21.vsb.cz

Privítanie

Vitajte teda a povedzte, ako by sa to tu spríjemniť dalo. Záleží mi na tom, aby sme sa na našom serveri dobre cítili a aj aby nám slúžil nielen ako doteraz - ako prázdny kontajner, ktorému od toho asi šiblo smiley

Ako robiť oznamy

Už na prvý pohľad sa zdá, že ;-) editovanie oznamov je veľmi intuitívne. Vie zobrazovať aj indexy $A^2_4$.