Optimalizačný softvér na ulabserve


Krátky popis systémov (OSS aj komerčných) pre LP, MILP, MINLP, constraint programming, modelovacie jazyky, ktoré máme nainštalované na ulabserve a ku ktorým má prístup každý člen katedry, ba i študenti a doktorandi FRI. Ak by bolo niečo nejasné, alebo nefunkčné, obráťte sa na mňa. Uvádzam aj odkazy na dokumentáciu. Kto niečo pekné naštuduje a chce sa s poznatkami podeliť, tak buď formou článku na tejto našej stránke, alebo na seminári KMM (kontakt: doc. Peško).

Čítať ďalej: Optimalizačný softvér na ulabserve

VEGA 1/0135/08

Záverečná správa projektu Optimalizačné problémy v logistických a dopravných systémoch, riešeného v rokoch 2008-2010.