Prezentácie dizertačných prác


Koncom augusta úspešne obhájili dizertačné práce naši doktorandi. Tu sú prezentácie Mariana Kováča a Tomasza Kaníka, ktoré by mohli inšpirovať nasledovníkov.