MathJax - budúcnosť matematiky na webe?

Je to o tom, že píšeme matematické vzorce ako v LaTex-u a zobrazujú sa na stránke ako správna matematika. Domovská stránka tohoto projektu je MathJax.org  Tuto dole som myšou zobral poslednú písomku z matalýzy a ajhľa, čo vidíme?

${\mathbf 1.}$ Určte integrál: $\displaystyle{\int{ \frac{{\left({\sqrt{a}-\sqrt{x}}\right)}^4}{\sqrt{a x}}\, dx }}$, kde $a$ je dané kladné číslo.

${\mathbf 2.}$ Určte integrál: $\displaystyle{\int{\ln^2 x \, dx}}$.

${\mathbf 3.}$ Nájdite plochu oblasti, ohraničenej krivkami
$\displaystyle{y=\frac{1}{1+x^2}, \ y=\frac{x^2}{2}}$.

${\mathbf 4.}$ Určte integrál: $\displaystyle{\int\limits_0^1{x {(2-x^2)}^{12}\, dx}}.$

A ak to vidíte správne, je to zároveň dôkaz, že frcatel  je správne nakonfigurovaný...