Ako robiť oznamy

Už na prvý pohľad sa zdá, že ;-) editovanie oznamov je veľmi intuitívne. Vie zobrazovať aj indexy $A^2_4$.