Zaujímavé výukové materiály


Našiel som zaujímavé materiály, ktoré za európske peniaze vytvorili na českých univerzitách. Je to voľne dostupné, každý si iste nájde to svoje, plejáda matematických predmetov široko presahuje náš rozsah.  Určite by stálo za úvahu, či by sa aj nám nezišlo niečo podobné vytvoriť. Veľa vecí je tam spracovaných veľmi dobre, ale niektoré by sme hádam vedeli aj lepšie. A ešte sľúbený link - http://mi21.vsb.cz