VEGA 1/0135/08

Záverečná správa projektu Optimalizačné problémy v logistických a dopravných systémoch, riešeného v rokoch 2008-2010.