20. októbra 2011: Minimalizácia časových strát cestujúcich

Prezentácia prednášky o výpočte minimálnych časových strát cestujúcich pomocou teórie grafov.