Matematická analýza 2


Literatúra

Literatúra.ps ..... Literatúra.pdf


Prílohy k prednáške

Skúšky a sylaby MA 2

Podmienky na skúšky z MA 2

Príklady na skúšky MA 2 (PI)

Príklady na skúšky MA 2 (repete INFO)
Ak má niekto potrebu uverejniť vyriešený príklad z MA 2 (prípadne aj MA 1), potom ho môže zaslať na adresu beerb@frcatel.fri.uniza.sk . Príklad bude uverejnený aj s autorom (ale bez honoráru).
Riešenia, prosím, neposielajte v MS worde (ani v žiadnom jeho klone), pretože nie je kompatibilný s písaním matematických vzťahov.
Prípadné chyby posielajte, prosím, taktiež na horeuvedenú adresu.


Začiatky integrovania
vypočítané integrály:    ps ..... pdf ..... dvi
ich obsah:    ps ..... pdf ..... dvi

KATEDRA      beerb@frcatel.      FAKULTA
home page my home page home page