MATEMATICKÁ ANALÝZA 1
prílohy k prednáške

Príklad na hľadanie koreňov
Základné derivácie (vzorce) .pdf
Základne integrály (vzorce)   .pdf
Riešené integrály
Príklad na numerické integrovanie


beerb@frcatel.fri.uniza.sk
Prvá stránka