Elektronické spracovanie a prezentácia dokumentov
hlavne typografický systém LaTeX a jeho priatelia


Stručný lexikón základných pojmov a pravidiel LaTeX-u:
LaTeXovník.pdf


Pavel Satrapa:
LaTeX pro pragmatiky


Ne příliš stručný úvod do systému LaTeX:
uvod.pdf


Komplexný zoznam symbolov LaTeX-u:
symboly.pdf


Veľmi dobrý pomocník TikZ-u:
VisualTikZ.pdf
LaTeX nie je farba na maľovanie:
1.časť
   2.časť

Tvorba QR kódov v LaTeX-u:
príspevok na OSSConf 2015
   prezentácia

Príkazy LaTeX-u:
LaTeX.html

Tabuľka fontov TeX-u:
fonty.pdf


Stručný manuál TeXworks-u:
TeXworks.html    TeXworks.pdfInštalačné adresy:
TeX Live    TeXworks


Užitočné adresy:
Československé sdružení uživatelů TeXu
TeX Users Group


Môj prvý súbor v LaTeX-u (pre nesmelých) -- zdrojový súbor -- rôzne kódovania:
ISO Latin-2 (ISO-8859-2)    PC-latin2 (cp852)    win1250 (cp1250)    UTF8
obrázok obr.jpg    výsledný subor.pdf (pre všetky kódovania rovnaký)

Vzor štruktúry zdrojového súbor -- rôzne kódovania:
ISO Latin-2 (ISO-8859-2)    PC-latin2 (cp852)    win1250 (cp1250)    UTF8


Vzorový LaTeX-ový súbor pre bakalársku alebo diplomovú prácu
Celý balík zabalený (kódovanie UTF8)    PDF súbor

Inšpirácia pre prezentovanie
zdrojový TeX súbor (kódovanie UTF8)    PDF súbor


Užitočné makrá pre Tikz na kreslenie diagramov grafov
(do preambuly je potrebné nadefinovať:   \usepackage{ifthen}  \usepackage[nomessages]{fp}  \usepackage{tikz}  \usetikzlibrary[topaths])
graf-makra.pdf

Obrázky a makrá na kreslenie v prostredí picture
(pre makrá do preambuly je potrebné nadefinovať:   \usepackage[nomessages]{fp})
obr-makra.pdf


Základná a stredná škola TeX-u
TeX nie je určený iba pre matematiku, alebo čo všetko TeX dokáže


(Last version 10.11.2011)KATEDRA      beerb@frcatel.fri.uniza.sk      FAKULTA
home page my home page home page