ALGEBRA v Prievidzi

Študenti, ktorí dosiahli na cvičeniach ZS 2011/2012 len 20 - 35 bodov, môžu získať chýbajúce body vyriešením dodatočných príkladov. Je potrebné sa prihlásiť u cvičiaceho (pána RNDr. Reba) v Prievidzi, ktorý im zadá príklady v potrebnom počte zo zbierky:

Klaudínyová, Alžbeta - Stankovianska, Ida: Algebra v príkladoch a úlohách, 1. vyd., Žilina, Žilinská univerzita, 2009, 113 s., ISBN 978-80-554-0003-7. (je aj na CD-ROMe).

Po vyriešení úloh si študenti dohodnú termín so mnou v Žiline. V ich prítomnosti opravim priklady vypytujúc sa na postup riešení. V pripade, ak ziskajú potrebný počet bodov, môžu ešte v tento deň absolvovať test na základné pojmy aj ústnu skúšku alebo sa prihlásiť na skúšku v riadnom termíne.

Upozorňujem však, že ak skušaní nebudú vedieť zdôvodniť postup riešenia, nebudem ich považovať za autorov a riešenia príkladov im neuznám !