30. jan. 2014: Paralelné výpočty pri možnostiach riešenia problému QAP

Tu je prezentácia z prednášky Mariana Kováča.