Prípravný kurz z matematiky 2023                
sa pre malý záujem ruší.

Prihláseným veľmi pekne ďakujeme, ale žiaľ, v takomto počte nie sme schopní popri pracovnej zaťaženosti kurz realizovať. Ďakujeme Vám všetkým za záujem a porozumenie.

Katedrová stránka      Fakulta riadenia a informatiky      Portál InviMath