Prípravný kurz z matematiky 2024                
Milé študentky a milí študenti,

žiaľ kurz sa konať nebude pre malý záujem.

S pozdravom Katedra matematických metód, FRI ŽU.Katedrová stránka      Fakulta riadenia a informatiky      Portál InviMath