Prípravný kurz z matematiky 2019                
sa pre malý záujem tento rok nekoná.

Katedra matematických metód, FRI ŽU.

Katedrová stránka      Fakulta riadenia a informatiky      Portál InviMath