Slovenská Spoločnos pre Operačný Výskum ( SSOV ) bola založená v roku 1993 po rozdelení Československej spoločnosti pre operačný výskum. Spoločnos pokračuje v rovnakých aktivitách ako je organizovanie konferencií, spoluvydávanie vedeckého časopisu Central European Journal of Operations Research a spolupracuje s partnermi z domácich a zahraničných univerzít.

Slovenská spoločnos pre operačný výskum je členom Medzinárodnej Federácie pre Operačný Výskum - IFORS


Hl. stránka