RNDr. Július Rebo, PhD.
DP Fakulty riadenia a informatiky ŽU, ul. Bakalárov 2, 971 01 Prievidza
tel.: 046/ 542 30 56, fax: 046/ 542 52 55, IPtel.: 041/ 513 1421

Vitajte a vstúpte!
Pokiaľ neučím alebo nie som služobne vzdialený, väčšinou ma nájdete v kancelárii č. F 111 v budove DP FRI ŽU v Prievidzi .
V prípade potreby osobného kontaktu si dohodnite stretnutie buď telefonicky alebo mailom.

Okrem vyučovania sa venujem štúdiu modelov hromadnej obsluhy a ich rôznym aplikáciám, najmä v doprave.

Na stránke Mozaika si môžete prečítať zaujímavé články z rôznych oblastí matematiky.

V poslednom období sa spolu s kolegami snažíme v regióne trochu oživiť činnosť
JEDNOTY SLOVENSKÝCH MATEMATIKOV A FYZIKOV ( JSMF )