PRE STUDENTOVVysledky zapoctovych pisomiek z Teorie grafov.
Pondelok 10:00, Utorok 8:00, Utorok 10:00, Stvrtok 10:00

Vysledky opravnej pisomky z Teorie grafov.

Vysledky poslednej opravnej pisomky z TG (3.6.2008).

Osnovy predmetu Algebra

Zbierka prikladov z Algebry

Tu najdete vzor pisomky z predmetu Grafy a kombinatorika v pdf formate.
Navrhy tem na bakalarske (BP) a diplomove prace (DP) v odbore Informatika:

Testovanie izomorfizmu grafov (BP)
Cielom prace je naprogramovat v jazyku C tzv."w-algoritmus" a otestovat ho s vyuzitim databaz grafov urcenych na tento ucel.

Najrovnomernejsie parovanie v bipartitnych grafoch (BP)
Cielom prace je naprogramovat a otestovat algoritmus sluziaci na hladanie najrovnomernejsieho parovania v bipartitnom grafe.

Generovanie bezskalovych sieti (BP)
Cielom prace je navrhnutie programu na generovanie roznych typov bezskalovych sieti, ktory by bol pouzitelny pri skumani vlastnosti spomenutych sieti.

Testovanie prvociselnosti (BP)
Cielom prace je naprogramovat rozne algoritmy na testovanie prvociselnosti, porovnat ich vypoctovu zlozitost a ucinnost. (Zamerat sa aj na nedavno objaveny polynomialny algoritmus.)

Rovnomerne farbenie grafov (DP)
Cielom prace je najst exaktny a heuristicky algoritmus na rovnomerne farbenie grafov, rozbor ich zlozitosti a ich testovanie na grafoch s vacsim poctom vrcholov.