International Scientific Journal
Human Resources Management and Ergonomics
ISSN 1338-4988 (online version)                      ISSN 1337-0871 (printing version)


   hrme@frcatel.fri.uniza.sk   

Aktuálne číslo  
Archív  

Hľadať na stránke
LoadingMedzinárodná akademická sieť:  Human Potential Development in Central and Eastern EU States

Žilinská univerzita:  Fakulta riadenia a informatiky

16. medzinárodná vedecká konferencia  ROZVOJ ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU, 28. – 30. máj 2019, Lodž, Poľsko