Zadanie digrafu na kontrolu acyklicnosti a vypocet monotonneho usporiadania.

Testovaci orientovany graf, mozno acyklicky.

Tento subor je tu acdigraf.hrn

Pre kazdu orientovanu hranu je vyhradeny jeden riadok
obsahujuci tri cele cisla oddelene aspon jednou medzerou vo formate:


Cislo_vrchola_z  Cislo_vrchola_do  Dlzka hrany {z,do}
 1 105 12
 2 110 18
 2 112 20
 2 324 24
 3 111 20
 3 112 6
 4 115 15
 4 116 15
 4 291 8
 4 398 15
 5 6 14
 5 323 4
 5 360 26...

Nie je zarucene, ze subor je zotriedeny.
Pocet hran a pocet vrcholov je nutne zistit programovo.
Pocet hran zistite postupnym nacitavanim riadkov suboru pr4.hrn
ako stringov od zaciatku az po EOF. Nacitane stringy neukladajte.

Pocet uspesne nacitanych retazcov je pocet orientovanych hran digrafu.

Pocet vrcholov je maximum cisel z prveho a druheho stlpca suboru pr4.hrn.
POZOR!! Na rozdiel od 1. prikladu treba pocitat maximum z oboch stlpcov!!

Zistite, ci tento digraf je acyklicky a ak ano, monotonne ho usporiadajte.
Vypocitane poradie vrcholov monotonneho usporiadanie ulozte do pola napr.

       Mon[1], Mon[2], ... , Mon[n]

Navod na zistenie, ze subor nie je acyklicky.
Ak pos konceni programu nie su vsetky vrcholy zaradene v postupnosti Mon, 
vtedy digraf nie je acyklicky.