Zadanie neorientovaneho grafu pre Kruskalov algoritmus II.

Testovaci neorientovany graf.

Tento subor je tu pr3.hrn

Pre kazdu hranu je vyhradeny jeden riadok
obsahujuci tri cele cisla oddelene aspon jednou medzerou vo formate:


Cislo_vrchola_z  Cislo_vrchola_do  Dlzka hrany {z,do}
 1 105 12
 2 110 18
 2 112 20
 2 324 24
 3 111 20
 3 112 6
 4 115 15
 4 116 15
 4 291 8
 4 398 15
 5 6 14
 5 323 4
 5 360 26...

Subor je zotriedeny neklesajuco podla prveho stlpca.
Kazda hrana {u,v} je uvedena len raz
Ak uv a hrane zodpoveda riadok i, potom H[i][0]=v, H[i][0]=u.

Pocet hran a pocet vrcholov je nutne zistit programovo.
Pocet hran zistite postupnym nacitavanim riadkov suboru pr3.hrn
ako stringov od zaciatku az po EOF. Nacitane stringy neukladajte.

Pocet uspesne nacitanych retazcov je pocet orientovanych hran digrafu.

Pocet vrcholov je maximum cisel z prveho a druheho stlpca suboru pr3.hrn.
POZOR!! Na rozdiel od 1. prikladu treba pocitat maximum z oboch stlpcov!!

Tato reprezentacia je vhodna napr. pre Kruskalov algoritmus II.