Vítam Vás!
Rudolf Blaško


Katedra matematických metód a operačnej analýzy
Fakulta riadenia a informatiky
Žilinská univerzita
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
041/513 4283


beerb@frcatel.fri.uniza.sk                                   beerb@frcatel.fri.uniza.sk
Matematická analýza 1              Matematická analýza 2
Matematická analýza 3 Obyčajné diferenciálne rovnice
Elektronické spracovanie a prezentácia dokumentov
LaTeX a jeho použitie

Šablóna pre Vašu bakalársku alebo diplomovú prácu v LaTeX-u (kódovanie UTF8)
Komplet RAR súbor              PDF súbor
Prípravný kurz z matematiky 2023Vyskúšajte si test z Matanalýzy

Niektoré zaujimavé adresy (mat. encyklopédie ap.)
Zážitky aj zo skúšiek

Zážitky s Luciou (Lucia na lúke, ...)

KMMOA – frcatel beerb@frcatel.fri.uniza.sk KMMOA – frdsa
         Fakulta riadenia a informatiky         
Žilinská univerzita