matematicka analyzaUčebná pomôcka pre študentov matematickej analýzy


pre 1. ročník bakalárskeho štúdia na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity
pre odbory Počítačové inžinierstvo a Manažment

Obsahuje teóriu, zadania príkladov a ich postupy riešenia a výsledky zoskupené podľa tém

  • Úvod - zobrazí sa úvodná stránka s informáciami
  • Témy - texty s teóriou, kliknutím sa otvorí príslušný súbor súbor
  • Príklady - neriešené príklady podľa tém, po kliknutí otvorí príslušný súbor
  • Riešené príklady - zadania príkladov a ich riešenia podľa tém, po kliknutí sa zobrazí možnosť zvoliť
    • Zadania – súbor v PDF s očíslovanými príkladmi
    • +Riešenia – po kliknutí sa zobrazí zoznam riešených príkladov s číslom podľa zadania a otvorí sa súbor v PDF
  • Návrat z PDF cez tlačidlo Naspäť

Pre správnu funkčnosť aplikácie je nutné mať v prehliadači povolený JavaScript a nainštalovaný PDF plugin(napríklad Adobe Reader)

Andrej Hlaváč ŽU - FRI 2011