Informácie pre študentovBody ATG 2017
Aktualizované 18. mája 2017 o 12:00 hod

Opravný test
29. mája 2017 o 8:00 v učebni RA319

Implementácia grafových algoritmov
(termín: do konca semestra)

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4


Prezentácia implementovaných algoritmov

...cez skúškové obdobie si termín dohodnite individuálne...
Zuzana.Borcinova@fri.uniza.sk