Obyčajné diferenciálne rovnice


Zopár príkladov
EPS (GS view)..... PDF (acrobat reader)..... DVI (dviwin)

príklady: eps ..... pdf ..... dvi
výsledky: eps ..... pdf ..... dvi

KATEDRA      beerb@frcatel.      FAKULTA
home page my home page home page